Hüdroisolatsioon - Valge vanni meetod
Konstruktsioonisisene lahendus

Töötame Primostaris hüdroisolatsioonilahendustega juba üle kahekümne aasta. Müüme raudbetoonkonstruktsioonides veekindlust tagavaid materjale, mis on loodud hoonete ja rajatiste maapinnast allpool asuvate osade veekindlaks muutmiseks. Samuti anname nõu nende kasutamiseks ja paigaldamiseks.

Nende aastatega oleme näinud, kuidas on turg vanadest klassikalistest hüdroisolatsioonimaterjalide kasutamisest ehk “musta vanni” meetodist liikunud uude, tänapäeva versiooni, ehk “valge vanni” meetodisse.

 
 

Joonis 1
“musta vanni” meetod

Joonis 2
“valge vanni” meetodJoonis 1: betoonist plaatvundamendi ja keldriseina hüdroisolatsiooni sõlm. Kasutatakse kahte veetihedat membraani ehk “musta vanni” meetodit. Betoonkonstruktsiooni hüdroisolatsioon.

Joonis 2: betoonist plaatvundamendi ja keldriseina hüdroisolatsiooni sõlm. Kasutatakse mineraalse kattega töövuugiprofiili 125mm. Lisaks on betooni segule lisatud kristalliline lisand.

Mustaks vanniks” nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus ehitise põrandaalune pind on enne betooni valamist eelisoleeritud veetiheda membraaniga. Seinad ja pööratud katused hüdroisoleeritakse kleebitava veetiheda membraaniga pärast nende tarindite betooni valu.

Valgeks vanniks” nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus kasutatakse veekindla lisandiga betooni segusid. Lisaks tuleb “valge vanni” meetodi kasutamisel, kõikides töövuukides tagada veekindlus, kasutadades näiteks WPM töövuugiprofiile.

Membraaniga hüdroisolatsiooni "musta vanni" lahendus on suurema materjali- ja tööjõukuluga, võrreldes “valge vanni" meetodiga.

Valge vanni meetod


Valge vanni meetod koosneb kolmest osast, esimene nendest on kristalliline lisand, mis lisatakse betooni segule betoonisõlmes. Teiseks on töövuugiprofiilid, mis paigaldatakse betooni töövuukidesse enne valu. Kolmandaks, saame kasutada praotekitaja profiili, et kontrollida mahukahnemispragusid ja lisaks sellele saab valada ühe korraga suuremaid betoonimahtusid.


Pildil on näha, kuidas töövuugiprofiil WPM® töövuugiprofiil 125L BIT (eritellimus toode) jääb plaatvundamendi valu sisse, plaatvundamendi ja seina vahelist sõlme veekindlaks tegema.

Kristalliline lisand


Ehitusvaldkonna pidev väljakutse on teha rohkem, vähema aja ning väiksemate kuludega.

Kõige suurem surve hindadele Eestis oli eelmise kriisi ajal aastal 2009-2010, mil ehitajad soovisid uusi, madalama hinnaga lahendusi.

Vastasime turu nõudmistele, vahetades hüdroisolatsioonimaterjalide „klassikalised“ bituumen- või kunstaine baasil valmistatud materjalid, välja kristallilise lisandi vastu, mis lisatakse tehases betoonisegule. Alates aastast 2009 oleme suurtel ehitusobjektidel pakkunud terviklikku hüdroisolatsioonilahendust kristallilise lisandiga betooni koos teiste sellesse süsteemi käivate toodetega – töö- ja deformatsioonivuugilindid, tõmbiavade tihendid.

Nii oleme suutnud maa-aluste raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsiooni terviklahendust pakkuda vähemalt poole odavamalt kui eelnevalt.

Kristalliline lisand annab betoonile „iseparanemise“ võime ja koos prakku sattuva veega, suudab lisand sulgeda betoonis tekkivad staatilised praod, mille avanemise laius jääb alla 0,4 mm.


Pilt1: Betoon enne ja pärast veega kokkupuudet (~14päeva). Betoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioon kristallilise lisandiga.


Betooni veekindlust tõstvad lisandid ei suuda kinni kasvatada pragusid, mille avanemine on suurem kui 0,4 mm ning kui konstruktsioon on pideva dünaamilise koormuse all ehk pragu liigub pidevalt.

Töövuugiprofiilid


Kui insenerid arvutavad konstruktiivses projektis raudbetoonkonstruktsiooni mahukahanemisele ca 0,2…0,3 mm meetrile, siis tegelikkuses võib ikkagi juhtuda, et tekkivad praod avanevad enam kui 0,4 mm ning ei kasva kinni. 

Erinevate projektidega töötades, nägime, et endiselt tekkisid mitte-veetihedad praod, millele tuli leida töötav lahendus. Aastal 2018 alustasime Primostar Tootmine OÜ-ga Eestis erinevate veetihedate profiilide tootmisega, mis võimaldavad eelkirjeldatud probleemi lahendada. 

Meie tootevalikus on töövuukidesse paigaldatavad veekindlad plekist profiilid, kas rullis või leht profiilina. Teiseks, pakume plaatvundamentide töövuukidesse veetihedaid võrgu ja plekiga valujätku profiile.

Samuti oleme loonud lahenduse, kuidas kontrollida raudbetoonkonstruktsioonide mahukahanemist nii, et selles tekkiv pragu on koheselt veekindel ja soovitud kohas. Selleks lahenduseks on WPM® Crack Inducing Waterstop ehk praotekitaja profiil. See profiil on disainitud selliselt, et tekkiv pragu on konstruktsiooni ristlõikes tapikujuline. Tapikujuline pragu konstruktsiooni tugevust oluliselt ei vähenda ja nii saame sellist pragu tekitavatprofiili kasutada ka kandvates konstruktsioonides.

Gif 1


Pilt 2:


Gif 1: WPM® Praotekitaja tapikujuline pragu, mis on koheselt veekindel. Hüdroisolatsioonilahendus töövuugiprofiilide ja kristallilise lisandiga.

Pilt 2: Kasutades seinas WPM® Praotekitaja profiile palume kindlasti sisestada cad.primostar.eu lehel betoonivalu mahud, et leida parim võimalik profiilide paigutus.

WPM® Crack Inducer profiili kasutame kindla sammuga vastavalt konstruktsioonis oleva armatuuri ning konstruktsiooni paksusele.


Kuidas kontrollida betooni mahukahanemist, räägivad CIVEN projekteerimisbüroo projekteerija Paavo Pikandi ja Primostar Tootmine OÜ ja Primostar OÜ juht Indrek Uusalu.

 
 
Tänu Primostar Tootmine OÜ profiilidele ja kristallilisele lisandile on betoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioon oluliselt kiirem, soodsam ja keskkonnasõbralikum.

Kui tekkis huvi lahenduse osas, siis võta meiega ühendust ja vaatame koos projekti üle.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Poolavatud parkla katus ja/või vahelae hüdroisolatsioon WPM® praotekitaja profiiliga
Lahekalda korterelamu poolavatud parkla näide koos tellija tagasisidega