INNUSTUNUD HÜDROISOLEERIMA  MAA-ALUST BETOONKONSTRUKTSIOONI TARGALT JA KESKKONNASÕBRALIKULT!

Hoia  

keskkonda


- Kasutad 10X vähem hüdroisolatsiooni materjali.
 
Soovides olla keskkonnasõbralikud, oleme eemaldanud toodetelt pakendid.

Säästa 

aega


- Võrreldes tavapärase hüdroisolatsiooniga on valge vanni hüdroisolatsiooni paigaldus kuni 20x kiirem.

- Lahendus kestab muretult sama kaua kui konstruktsioon ise.

Säästa 

ressursse


- Hoiad kokku tööjõukuludelt, sest paigaldamisega saab hakkama iga betooonitöö tegija.

- Paigaldamisel pole vaja eriseadmeid.


Keskkonnasäästlikkus on tõusev trend kogu maailmas. Otsitakse odavamaid, tõhusamaid ja rohelisemaid lahendusi. Kuigi praegu ei pruugi selliste lahenduste kasutamise kogemus olla veel turueelis, on lähenemas aeg, mil valdkonna liidriks saavad paratamatult kõige suurema keskkonna- ja ressursitõhusate lahenduste kogemusega ettevõtted. 

Nii lõpptarbijad kui ka töövõtjad on muutumas üha keskkonnateadlikumaks ja seega nõudlus vastavate ehitusmaterjalide järele kindlasti aja jooksul suureneb.

Primostar pakub Eestis end üle 10 aasta tõestanud jätkusuutlikumat maa-alust raudbetoonkonstruktsiooni hüdroisolatsiooni lahendust. Betoonkonstruktsioonide veekindlus saavutatakse erinevate ilmastikukindlate ja ekspluatatsioonikulusid kokkuhoidvate materjalidega, mis pikendavad betoonehitiste eluiga.

Maapealse ruumipuuduse tõttu ehitatakse üha rohkem uusi hooneid koos maa-aluste parkimismajadega, eriti linnades. Seda silmas pidades on oluline ja vajalik valida optimaalne hüdroisolatsiooni lahendus, mis võtab arvesse konstruktsiooni ja selle otstarvet ning võimaldab lõpetada materjalide ületarbimise.

Hüdroisolatsiooni ajastu uus trend on konstruktsioonisisene ehk valge vanni lahendus kristallilise veekindluse lisandiga, mida kasutatakse aktiivsete betooni parandavate kristallide lisamiseks betooni enne valu.

Viimase 10 aasta jooksul on Euroopa ehitussektor liikunud bituumenibaasiga toodetelt üle kristallilise lisandi kasutamisele. Kristalliline lisand säästab nii aega kui ka raha ning on keskkonnasõbralik tänu looduslikele komponentidele erinevalt naftapõhisest tehismaterjalist nagu bituumen, mis paiskab keskkonda palju mürgiseid ühendeid. 

Lisaks kahjustab bituumeni kasutamine otseselt inimeste tervist, kujutades endast genotoksilist ohtu. Õnneks on ka praegused levinud bituumenlahendused muutumas – turule on tulnud uusi ja keskkonnasäästlikumaid valikuid, mida arendatakse ka edaspidi.

Primostar on kursis ja liigub kaasa maailmas toimuva innovatsiooniga ning on õige koostööpartner igale peatöövõtjale ja edasimüüjale, kes soovib ehitussektori trendidega ühineda. 

Põhiline fookus on kasutada hüdroisolatsioonimaterjale nutikalt, et saavutada optimaalne tulemus. See aitab oluliselt vähendada materjalide kasutamist ning saastada keskkonda märkimisväärselt vähem.

Mis teeb valge vanni roheliseks?

TOORAINE

Tsingitud terasleht saadakse ühel säästlikumal kestvusmetalli tootmise viisil, kus tsinkvannist läbikastetud teras mitmekordistab iseenda eluiga. Ja sama materjali eluea lõpus on võimalik seda ümber töödelda .

Mineraalne kate sisaldab endas keskkonnale ohutuid looduslikke komponente.

Kristalliline lisand -  põhikomponendid on  looduses väga levinud ühendid .

TOORAINE KOGUS

Materjalide kogus võrreldes tavapäraste rullmembraanidega on  2-8 korda väiksem.  
(Allpool leiad arvutused)
 

PAIGALDUSKULUD

Tänu uuendusliku lahenduse tööprotsesside lihtsusele, võime paigalduskuludeks arvestada 10x kordset vahet.
( Arvutused leiad allpool)  

PAKENDAMINE

Soovides olla keskkonnasõbralikud, oleme eemaldanud toodetelt pakendid. 

TRANSPORT

Proovime alati teha läbimõeldud sõite, mis aitaksid vähendada kasvuhoonegaaside teket .

KESTVUS

Lahendus kestab muretult sama kaua kui konstruktsioon ise.

TÖÖJÕUKULUD

Tänu lihtsusele saavad paigaldamisega hakkama betoneerijad. 

Valge vanni hüdroisolatsiooni materjalid:

WPM® töövuugiprofiilid

  kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks survelise vee vastu erinevates maa-alustes raudbetoonkonstruktsioonides.

 WPM® praotekitaja profiil

kasutatakse mahukahanemispragude kontrollimiseks, mille kasutamise tulemusel on planeeritud mahukahanemispragu koheselt veekindel ja asub soovitud asukohas. 

Kristalliline lisand

  annab betoonile iseparanemisvõime, mis suudab kinni kasvatada betoonis tekivad staatilised praod, mille avanemise laius jääb alla 0,4 mm.

Hüdroisolatsiooni kalkulat​sioonid   

Tööjõu-ja materjalikulud

Näidisobjekt

1245m²

 

Seinad

245m² 

Põrand

1000m²

 
Konstruktsioonisisene ehk 
valge vanni lahendus

Eluiga

Konstruktsiooni eluea lõpuni

Paigaldusaeg

1-2 päev 

Materjalikulu

0,48kg/ 1m²,  mis teeb kokku 597 kg .

 
Klassikaline membraan 
hüdroisolatsioon

  • SBS bituumeni rullmaterjali paksus jääb vahemikku 2-5 mm.
  • Ülekate peab olema 5-10 cm.
  • Kaal jääb vahemikku 3,5 kuni 5 kg/m².

Eluiga

25 aastat

Paigaldusaeg

15-20 päeva

Materjalikulu

9,7kg/ 1m² , mis teeb  kokku 12 076 kg.

Millist lahendust enda projektile valida?​

Ehitussektoris on pidev väljakutse, kuidas teha rohkem vähema aja ja väiksemate kuludega. See tähendab, et hüdroisolatsioonis peab pidevalt leidma uusi viise, et tööde aegu minimeerida ning töötundisest maksimum saada. Siin kohal on ka mõistlik vaadata keskkonnasäästlikkuse ja tööjõukulude kokkuhoiu poole, kui surve palkade kasvuks suureneb ja materjalid kallinevad, siis see kõik suunab otsima viise, kuidas teha tööd kiiremini ja säästvamalt.

Eesmärk on alati valida kõige optimaalsem lahendus, mis oleks ka see juures keskkonnasõbralik ning aitaks hoida kokku ressursse. 

Eelpool toodud arvutustest saame järeldada, et materjalikulu poolest on valge vanni lahendus 10x säästlikum ning paigaldusaja vahe on lausa 20X võrreldes klassikalise hüdroisolatsiooniga. Lisaks on hüdroisolatsiooni elueal 4 kordne vahe, see tähendab, et klassikalist hüdroisolatsiooni tuleb 4 korda vähemalt selle ajajooksul uuendada võrreldes valge vanni lahendusega. 

Kokkuvõttes tuleb lähtuda konstruktsiooni ülesehitusest ja selle kasutuseesmärgist ning meeles pidada, et kõik hüdroisolatsioonilahendused komplementeerivad üksteist. Oluline on võtta arvesse objekti asukohta ning milliseid tingimusi peab hüdroisolatsioon täitma.

Soovid samuti maa-aluse konstruktsiooni ehitada keskkonnasõbralikult ning kauakestvalt?