Kas teadsid, et valge vanni hüdroisolatsioonilahendus on roheline?
15.11.2022


Üha enam peame välja mõtlema uusi lahendusi, mis aitaksid vähendada meie tarbimist keskkonnas. Maailmas on palju viise, millega saame anda oma panuse rohelisema tuleviku heaks. Oleme Primostaris teinud märkimisväärseid investeeringuid enda optimaalse konstruktsioonisisese hüdroisolatsiooni lahenduse arendusse ja materjalide tootmisse. Optimaalsus teeb sellest vaikimisi rohelise ja jätkusuutliku hüdroisolatsiooni lahenduse.

Et mõista rohkem lahenduse rohelisi ja optimaalseid aspekte, oleme valge vanni lahenduse keskmesse toonud järgmised märksõnad:

  • tooraine
  • tooraine kogus
  • paigalduskulud
  • transport
  • kestvus


Nende märksõnade taga on võimalused, mille abil saame tarbimist kokku hoida. Vaatame lähemalt, kuidas need toimivad kokkuhoiu puntkidena konstruktsioonisiseses hüdroisolatsiooni lahenduses.

Rohelisem konstruktsioonisisene hüdroisolatsiooni lahendus ehk valge vanni meetod koosneb põhiliselt kolmest osast:

Mis teeb valge vanni lahenduse roheliseks?


Tooraine

Valge vann ehk konstruktsioonisisene hüdroisolatsiooni lahendus on oluliselt optimaalsem ja rohelisem valik kui must vann.

WPM® vuugiprofiilid koosnevad põhiliselt kahest toorainest:

  1. tsingitud terasleht
  2. mineraalne kattemaatrejal

Tsingitud terasleht saadakse ühel säästlikumal kestvusmetalli tootmise viisil, kus tsinkvannist läbikastetud teras mitmekordistab iseenda eluiga. Ja sama materjali eluea lõpus on võimalik seda ümber töödelda.

Mineraalne kate sisaldab endas keskkonnale ohutuid looduslikke komponente.

Kristallilise lisandi põhikomponentideks on alumiiniumhüdroksiid, kaltsiumhüdroksiid ja ränidioksiid, mis on looduses väga levinud ühendid. Tänu komponentide omadustele reageerib kristalliline lisand betoonis leiduvate ühenditega ja moodustab poore, kapillaare ja mikropragusid jäädavalt sulgeva kristallstruktuuri, vähendades seeläbi vee sissetungi betooni. Selle protsessiga omandab betoon iseparanemisvõime.

Kristallstruktuuri moodustumise protsessi reaktsioonivõrrandeid ei ole võimalik täpsemalt lahti kirjutada, kuna kõikide betooni kapillaarset veeimavust vähendavate lisandite retseptid ja keemiline koostis on patenditud.

Tooraine kogus

Kuna valgele vannile kuluvate materjalide kogus on võrreldes rullmembraanidega 2-8 korda väiksem, siis saavutatakse oluline ressursside kokkuhoid nii materjalide tootmise kui transpordi pealt.

Paigalduskulud

Suur kokkuhoid esineb ka materjalide paigaldusel. Isekleepuvate ja -nakkuvate membraanide hüdroisolatsioonimaterjalide puhul ei ole vaja membraani gaasipõletiga konstruktsiooni külge põletada ja seetõttu on materjalikulu optimeeritud. Kui konstruktsioon terves ulatuses membraaniga katta, on meie arvutuste kohaselt materjali kogus vähemalt 2x suurem kui konstruktsioonisisesel lahendusel. Minimaalselt kahekordsest materjalikoguse vahest lähtuvalt saame eeldada ka vähemalt kahekordset tööjõukulude suuruse vahet.

Transport

WPM® profiilide pakendamisel oleme lähtunud flatpack filosoofiast, mis võimaldab tänu lameda pakendi kasutamisele korraga rohkem ladustada ja transportida. Sellega aitame kaasa keskkonnasäästlikule tööviisile, kus hoiame kokku transpordi-ja laoruumi, mistõttu saame sama transpordivahendiga vedada oluliselt suuremas koguses kaupa üheaegselt ja säästame sellega CO2 kui ka muid heitgaase.

Kestvus

Mitmetes betoonkonstruktsioonide restaureerimisprotsessides osaledes nägime, et 100 aastase betoonkonstruktsiooni puhul käitub betooni 20 cm maapinnast allpool asuv osa teisiti kui maapealne –  see ei karboniseeru ega lagune. See tähendab, et kui maja on ehitatud kestma 100 aastat, siis konstruktsioonisisene hüdroisolatsiooni lahendus kestab sama kaua kui konstruktsioon ise. Küll aga on membraanhüdroisolatsioonimaterjalide kestvusaeg 25-50 aastat, mis on 2-4 korda lühem aeg kui konstruktsioonisisesel lahendusel. Võttes arvesse ehitise tervet elukaart, siis see teeb kokku 4-16 korda lühema eluaja, mis omakorda tähendab ka 4-16 korda suuremat materjalikulu.

Kokkuvõttes on konstruktsioonisisene ehk valge vanni hüdroisolatsioonilahendus terviklik, säästev ja keskkonnasõbralik hüdroisolatsioonilahendus raudbetoonkonstruktsioonidele. Lisaks, arvestades kui palju on Primostar aastate jooksul aidanud konstruktsioonisisest hüdroisolatsiooni luua, oleme vähendanud erinevate membraanmaterjalide tootmist, kasutamist ja transporti erinevatesse kauplustesse ja ehitusplatsidele ligikaudu 5 529 600 kg – pluss transpordi teel tekkivaid kasvuhoonegaase.


Materjalidest lähemalt:

Praotekitaja profiil ehk WPM® Crack Inducing Waterstop profiil

Praotekitaja profiil on loodud mahukahanemispragude kontrollimiseks ja hüdroisoleerimiseks maa-alustes raudbetoonkonstruktsioonides, kus kasutatakse veekindlat betooni välise membraani asemel. Panime tähele, et kui valada suuremas mahus betooni korraga, tekivad alati mahukahanemispraod, mida kristalliline lisand ei suuda kinni kasvatada. Sama juhtub maa-aluste parklate vahelagedega. Kuigi kristalliline lisand suudab kuni 0,4mm suurused praod umbes 45 päevaga kinni kasvatada, on dünaamiline pragu maa-aluses parklas igapäevases liikumises (laieneb-aheneb), ja ei saa seetõttu kunagi piisavalt aega, et kinni kasvada. Iseparanemisprotsess küll algab, aga ajaliselt ei jõua see kunagi lõpuni. Kontrollitud pragude tekitamiseks paigaldatav profiil tagab ka dünaamiliselt koormatud tarindi veetiheduse.

Oluline on välja tuua praotekitaja profiili kuju. Oleme selle välja töötanud nii, et konstruktsiooni sees tekib siduv pragu, mis säilitab konstruktsiooni koormustaluvuse.

Töövuugiprofiilid ehk vuugiplekid

WPM® vuugiprofiilid on valmistatud kas 0,5 ja 0,7 mm tsingitud teraslehest, mille üks pool on kaetud spetsiaalse elastse mineraalse kattega. Mineraalne kate aitab tagada profiilil nii parema nakke betooniga kui ka veetiheduse.

Töövuugiprofiilid paigaldatakse betooni sisse valu ajal kui ka enne valu, praotekitaja element paigaldatakse armatuuride vahele enne valu. Profiilid paigaldatakse betoonivalu teostava ettevõtte poolt. Konstruktsioonisisese hüdroisolatsioonilahendusega hoiame oluliselt kokku aega ja seeläbi ka tööjõukulusid.

Kristalliline lisand

Kristalliline lisand annab betoonile iseparanemisvõime, mis suudab kinni kasvatada betoonis tekivad staatilised praod, mille avanemise laius jääb alla 0,4 mm. Lisand reageerib betoonis leiduva vaba lubjaga ja moodustab poore, kapillaare ning mikropragusid jäädavalt sulgeva kristallstruktuuri, vähendades seeläbi vee sissetungi betooni. Selle reaktsiooniga omandab betoon iseparanemisvõime. Kristallilise lisandi koostisosadeks on keskkonnale ohutud loodusest leitavad materjalid. Lisand lisatakse betoonisegule juba betoonitehases.

Kui soovid teada, kas ja kuidas saame Sinu betoonkonstruktsiooni veekindlaks teha, siis võta meiega ühendust ja vaatame koos projekti üle.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Kas WPM® Praotekitaja profiil asendab hüdroisolatsiooni rullmaterjale?
23.09.2022