Kas WPM® Praotekitaja profiil asendab hüdroisolatsiooni rullmaterjale?
23.09.2022

Tērbatas iela 72 Hüdroisolatsiooni lahendus 

Miks me läksime maa-aluste konstruktsioonide puhul rull-hüdroisolatsiooni membraanilt üle konstruktsioonisisesele ehk "valge vanni" hüdroisolatsioonilahendusele?

Algsest projektiplaanist on näha, et projekteeriti rullhüdroisolatsiooni membraani lahendus. Maa-aluste ruumide kasutust ja plaane lähemalt uurides oli aga selge, et see konstruktsioon ei vaja membraan hüdroisolatsiooni lahendust, kuna seda kasutatakse peamiselt autode parkimiseks ja esemete hoiustamiseks. 

Kuna konstruktsioonisisene hüdroisolatsiooni lahendus sobib selliseks kasutuseks suurepäraselt, oli loogiline minna üle "valge vanni" lahendusele. Ja nii alustasime kogu hüdroisolatsiooni kontseptsiooni ümberkujundamisega.Algne membraan hüdroisolatsiooni lahendus

Mis puudutab membraanhüdroisolatsioon lahendust algsetel joonistel, siis maa-aluse konstruktsiooni seintele projekteeriti Silver-Seal, betoon põrandaplaadi alla Bentofix BTG 5000 ja ehitusvuukidesse savilint Waterstop RX-101.

NB! Need hüdroisolatsioonimaterjalid on oma töös kindlasti väga head, kui neid kasutatakse õigesti õiges kohas. Kuid antud projekti puhul olid need materjalid üle dimensioneerivad, mistõttu nad asendati.

See projekt on selgelt näidanud, kui oluline on vaadata projekti hüdroisolatsiooni lahendust varajases staadiumis, et lahendust saaks hinnata ja vastavalt vajadusele ümber kujundada.

Primostari uus "valge vanni", st integreeritud hüdroisolatsioonilahendus

Kui klõpsate PDF-i ikoonile   , laadib see alla PDF-dokumendi uue "Valge Vanni" lahenduse kohta, milliseid materjale kasutati ja kus kohas Tērbatas 72-s.

Õnneks saime enne betoonitöid muuta projekti hüdroisolatsiooni plaani, mis võimaldas õigel ajal projektis vajalikud muudatused teha. Seetõttu asendati kõik senised membraan hüdroisolatsiooni materjalid Primostari konstruktsioonisisese hüdroisolatsiooni ehk “Valge Vanni” lahendusega.

Primostari "Valge Vanni" lahendus koosneb kolmest komponendist:

  1. Kõige olulisem – Praotekitaja profiil – kontrollib ja hüdroisoleerib mahukahanemispraod, säilitades samal ajal konstruktsiooni tugevuse.

  2. Töövuugiprofiilid – hüdroisoleerib põrand-sein, sein-lagi töövuugid

  3. Kristalliline lisand – annab betoonile iseparanemise võime, kus suudab kinni kasvatada kuni 0,4 mm staatilised praod.

1. WPM® Praotekitaja profiil

 2. WPM® Töövuugiprofiilid

3. Kristalliline lisand


Primostari “Valge Vanni” ehk konstruktsioonisisene hüdroisolatsioonilahendus


Primostari "valge vanni" hüdroisolatsiooonilahendus

Miks oli “Valge Vanni” lahendus selle projekti jaoks parem? ​

Projekti jaoks õiget hüdroisolatsioonisüsteemi kaaludes peame küsima, milleks seda maa-alust ruumi kasutatakse ja kuidas konstruktsioonid on projekteeritud(parkimine, panipaik, serveriruum, varjualune jne). Sealt edasi teame, millised hüdroisolatsiooni tingimused peavad olema täidetud, et see õnnestuks.

Projekti kavandi ja projektijuhi põhjal teadsime, et seda maa-alust ruumi kasutatakse autode parkimiseks, jalgrataste hoiustamiseks, lisaesemete hoiustamiseks jne. Sealt edasi teadsime konstruktsiooniprojekti ja tingimusi, mida tuleb täita. Teame, et membraanhüdroisolatsioon ehk "Musta Vanni" meetod on ideaalne lahendus, kui konstruktsioon peab olema ka auru- ja gaasikindel. See tähendab, et miski ei tungi läbi põrandaplaadi ja seinte. Nendes tingimustega saame muuta eluruumid või muud olulised maa-alused ruumid gaasi või veeauru tihedaks kahtlemata, et gaas või veeaur võiks kahjustada ruumi või selles olevaid esemeid.

Rääkides "Valge Vanni" lahendusest, võib see võrreldes "Musta Vanni" lahendusega täita peaaegu kõiki tingimusi, välja arvatud gaasi- ja aurukindlust. Selle põhjuseks on asjaolu, et kristalliline lisand võib hoida vee ja niiskuse infiltratsiooni, kuid mitte auru ja gaasi infiltratsiooni. Seda silmas pidades saame kasutada konstruktsioonisisest hüdroisolatsioonisüsteemi konstruktsioonides, mis ei pea olema auru- ja gaasikindlad – ja see projekt sobis täpselt sellesse kategooriasse! Kui aga konstruktsioonid peavad mõnes piirkonnas olema gaasikindlad, võime põrandaplaadi all kasutada spetsiaalset gaasitihedat plastkile või membraan hüdroisolatsiooni.

Teades projekteeritud konstruktsiooni eesmärki, saame otsustada parima lahenduse kasuks, mis vastab kasutaja vajadustele. See on oluline, kui vaadata projekti eelarvet ja ajapiiranguid. "Valge Vanni" lahendus on tavaliselt aja- ja kuluefektiivsem võrreldes membraanhüdroisolatsioon lahendusega. Membraanhüdroisolatsioon lahendus oleks olnud sama rahuldav ja hoonet hüdroisoleerinud, kuid konstruktsiooni vaadates ja hoone vajadusi silmas pidades on selge, et see ei pea olema auru- ega gaasikindel, mistõttu sai asendatud membraanhüdroisolatsioon konstruktsioonisisese hüdroisolatsioonilahendusega.

Tegime selles postituses kummagi hüdroisolatsiooni lahenduse kuluarvestused – Kuidas valada betooni rohkem ja kiiremini WPM® Praotekitaja profiilidega kogu konstruktsiooni hüdroisolatsiooni ajal? Lühidalt on kulude kokkuhoid kuni 50%, kui mitte rohkem. Lisaks on paigaldusaja kokkuhoid umbes 80%.

Primostari konstruktsioonisisese hüdroisolatsiooni eelised

Betoonitehases lisatakse betoonile kristalliline lisand ning profiilid paigaldab betoneerimisfirma. Täiendavat hüdroisolatsiooni meeskonda pole vaja – säästa aega ja raha!

Lisaks ei mõjuta konstruktsioonisisese hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldust ilmastikumõjud - vihm, lumi, temperatuurikõikumised jne. Lõbus fakt – meie profiile saab paigaldada isegi 50°C juures – töövuugiprofiilide mineraalkate on nii vastupidav!

Töövuugiprofiilide paigaldamine on lihtne, kiire ja probleemideta.

Kasutades “Valge Vanni” hüdroisolatsiooni lahendust maa-alustes betoon konstruktsioonides, kasutame sama konstruktsiooni hüdroisolatsiooniks ligikaudu 75% vähem hüdroisolatsioonimaterjale ja hoone eluea jooksul ligikaudu 175% vähem hüdroisolatsioonimaterjale, millega säästame loodust!


Tērbatase 72 paigaldatud WPM® profiilide pildid

Mida “Valge Vanni” hüdroisolatsiooni lahenduse kasutamise puhul meeles pidada?

"Valge Vanni" hüdroisolatsiooni lahenduse kasutamisel tuleb arvestada mõningate omadustega – nagu iga hüdroisolatsiooni süsteemi puhul, ei tööta see halva paigalduse puhul - nii ka selle “Valge Vanni” lahenduse puhul.

"Valge Vanni" lahenduse puhul on kriitilise tähtsusega väga hea betoneerimistööde tegemine. Kui betooni ei valata ega töödelda korralikult, võib tulevikus esineda lekkeid. Muidugi hakkab kristalliline lisand lekkivaid pragusid kinni kasvatama, kuid ainult kuni 0,4 mm. Suurim probleem, mida näeme, on see, et betoon ei ole valamisel piisavalt vibreeritud, et muuta see võimalikult tihedaks, et õhk betoonist välja saada. Kui betoon ei ole piisavalt tihe ja selles on õhumulle, muudab see selle osa konstruktsioonis kõige nõrgemaks ja tekitab kokkutõmbumisprao, mille tulemuseks on leke. Parim viis seda probleemi ennetada on oma inimesi koolitada ja arutada betoonitöö tähtsuse üle!

Meie kogemus näitab, et keskmiselt 3000m² põrandakonstruktsioonil on umbes 0-5 pragu, mis vajavad pärast injekteerimist. See võtab arvesse inimlikke eksimusi betoneerimistöödel. Samuti võib juhtuda, et mõned praod tekivad mõne konstruktori vea tõttu. Selliseid pragusid saab kergesti kõrvaldada, injekteerides lekkivatessem pragudesse injekteerimisvaiku. Suurte projektide puhul on sellised üksikud lekked tavalised. Aga üldiselt, kui betoonitööd on korrektselt tehtud, siis meie "Valge Vanni" lahendus töötab laitmatult!

Vahefaasis leidsime Tērbatas 72 umbes kaks lekkelist pragu, kust vesi oli hakanud läbi imbuma ja kristalliline lisand neid kinni kasvatama. Neid pragusid polnud vaja injekteerida, sest kristalliline lisand oli need juba sulgenud.

Vaadates praotekitaja vuuke, näeme, et need on kõik kuivad. See tähendab, et nad teevad oma tööd suurepäraselt – kontrollivad mahukahanemispragude tekke asukohta ja sulgevad need samaaegselt vee eest.


SIA Largus Būve tagasiside


Kuidas kirjeldate koostööd Primostariga?

"Meil oli Primostari pakutava üle hea meel. Kogu asjaajamine, toodete tellimine ja kohaletoimetamine sujus ladusalt. Parim osa oli see, et nad aitasid meil olemasolevast rull-hüdroisolatsiooni lahendust ümber projekteerida konstruktsioonisiseseks hüdroisolatsiooni lahenduseks. Lisaks oskasid nad suurepäraselt otse suhelda peatöövõtja ja projekteerijatega."

Kuidas hindate Primostari "Valge vanni" lahendust?

"Oleme varem koostööd teinud Primostar SIA-ga aadressil Žagatu 7 ja tänu sellele tundus "Valge Vanni" lahendus Tērbatas 72 projekti jaoks õige otsus.

Kas Largus Büve plaanib tulevikus kasutada Primostari Valge vanni lahendust?

"Kindlasti jätkame koostööd Primostariga ja näeme, et konstruktsioonisisene hüdroisolatsiooni lahendus on Lätis tõusev trend."


SIA Largus B​ūve 
Betoonitööd

Sergejs Ļipanovs Direktor

SIA YIT Latvija tagasiside


Millised olid esimesed mõtted, kui Largus Būve tuli rääkima Primostari "Valge Vanni" hüdroisolatsioonilahenduse kasutamisest Tērbatas 72-s?

"Largus Būve tuli meie juurde ettepanekuga kasutada Primostari integreeritud hüdroisolatsiooni lahendust ja kuna nad on seda lahendust varem edukalt kasutanud ning näitasid meile ka lahenduse rakendamist, otsustasime seda kasutada Terbetas 72 projektis."

Millised on YIT Latvija mõtted "Valge Vanni" lahendusest üldiselt?

"Meile meeldis, et materjale oli lihtne käsitseda ja paigaldada. Kõige toredam on see, et kleepimist ja krohvimist ei olnud, puhas ja kiire töö! Valmimise aeg oli kiirem, kui olime varem harjunud, mis oli meile ainult boonus! "

Kas YIT Latvija plaanib koostööd Primostar SIA-ga jätkata "Valge Vanni" hüdroisolatsiooni lahenduste kasutamise osas?

"Kui saame, teeme seda kindlasti! Lahendus on kiire ja lihtne ning praotekitajad on geniaalsed mahukahanemispragude kontrollimiseks!"


SIA YIT Latvija
Peatöövõtja

Ingars Grimza Projektijuht 

Tērbatas iela 72 

Riia kesklinna ühele populaarsemale ja ajaloolisemale Tērbatase tänavale on kavandatud kaks uut korter- ja ärihoonet. Korterelamu kuulub YIT-le ja Vienna Insurance Groupi esindavale BTA Baltic Insurance Company AAS-ile.

Parkimiskohti korterelamu juurde planeeritud ei ole. Selle asemel on rõhk pandud haljastatud sisehoovile, kus on säilinud aastakümnete vanune tamm. Parkla rajatakse maa alla, kortermajadesse tuleb suur rattaladu.

Kui soovid teada, kas ja kuidas saame Sinu betoonkonstruktsioonid veekindlaks muuta ja valuprotsessi “Valge Vanni” meetodil kiirendada, võta meiega julgelt ühendust, et saaksime koos projekti üle vaadata.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.
Saada


Rubriikides Hea teada
Kas Sina hüdroisoleerid töövuuke õigesti?
01.09.2022