Kuidas valida õiget maa-alust hüdroisolatsiooni lahendust?
11.01.2023


Tänapäeva uusarenduste alla rajatakse üha sagedamini parkimismaju või lausa hoiu- ja eluruume. Üldjuhul on projekteerija see, kes valib vastavalt maa all kasutatavatele materjalidele hüdroisolatsiooni lahendused. 

Lisaks kasutatavatele materjalidele tuleb hüdroisolatsioooni lahenduse valimisel silmas pidada ka seda, kas maa-alused konstruktsioonid peavad olema ainult veetihedad või ei tohiks läbi konstruktsiooni liikuda ka veeaurud. Veeauru saab pidama vaid aurukindlate materjalidega, nagu bituumen, kunstaine baasil või sarnaste omadustega materjalidega.

Hoone hüdroisolatsiooni lahendus sõltub selle konstruktsioonilisest ülesehitusest ja kasutuseesmärgist. Üldjuhul kasutatakse klassikalist membraanhüdroisolatsiooni, kui olukord ei sunni mõtlema teisiti, näiteks maa-aluse konstruktsiooni hüdroisolatsiooni puhul.

Järgnevalt toome välja konstruktsioonivälise ja konstruktsioonisisese lahenduste eripärad ja kasutusviisid, mis toetavad sind valiku tegemisel.

Konstruktsiooniväline hüdroisolatsioon 

Nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus ehitise põrandaalune pind on enne betooni valamist eelisoleeritud veetiheda membraaniga. Seinad ja pööratud katused hüdroisoleeritakse kleebitava veetiheda membraaniga pärast nende tarindite betoonivalu.

Seda hüdroisolatsiooni valitakse juhul, kui tegemist on seintega, mis rajatakse kas monteeritavatest seinaelementidest või laotud kiviplokkidest. Samuti on klassikaline membraan vajalik, kui vahelagi soovitakse moodustada õõnespaneelidest. 

Oluline on siinkohal välja tuua, et seda saab kasutatada ka siis, kui soovitakse saavutada veeauru tihedust. Kui maa-aluseid ruume kasutatakse näiteks eluruumina või arhiivina, on see äärmiselt vajalik.

Konstruktsioonisisene hüdroisolatsioon

Konstruktsioonisiseseks hüdroisolatsiooniks nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus kasutatakse veekindla lisandiga betoonisegusid koos vuugiplekkide ja praotekitaja profiilidega.

Konstruktsioonisisene ehk valge vanni lahendus koosneb kolmest osast.

  1. Töövuugiprofiilid, mis lisatakse betooni töövuukidesse enne valu.
  2. Praotekitaja profiil, mis aitab tekitada mahukahnemispragusid just sinna kuhu meie soovime.
  3. Kristalliline lisand, mis lisatakse betoonisõlmes betoonisegule.

Monoliitse vundamendi plaadi või seina puhul on parimaks valikuks konstruktsioonisisene lahendus. See lahendusviis on uuenduslik, kuid meie jälgijate jaoks juba tuttav. Seda hüdroisolatsiooni lahendust on kõige turvalisem ja mugavam kasutada maa-aluse konstruktsiooni puhul. 

Meeleldi jagame nõu ja praktilisi näiteid, kuidas seda saab kasutada sinu maa-aluses projektis ja mida vältida, et hüdroisolatsioon püsiks aastakümneid.

Kokkuvõte

Hüdroisolatsioon pole kindlasti mõistlik koht kokkuhoiuks. See ei jää küll silmale nähtavaks, kuid kahjustused ilmnevad alles aastate möödudes, mil neid on erilahenduste tõttu juba väga keeruline ja kallis parandada.

Valge vanni lahenduse teeb lihtsamaks ja mugavamaks see, et kõik on konstruktsioonisisene ja lisatööde tegemine pole vajalik. Sellest tulenevalt vähenevad oluliselt ehituskulud, kuna ehitustöödest saab etappe välja jätta. Maa-aluste konstruktsioonide puhul on see ideaalne, sest lahendust saab kasutada ka rohkem kui 20 meetri sügavusel.

Konstruktsioonivälise lahenduse teeb lihtsaks tema pikaajaline kasutuskogemus maailmas ja suureks plussiks on veeauru-ja gaasitihedus. Tööde jaoks läheb vaja lisainimesi ja kuna hüdroisolatsioon asub väljaspool konstruktsiooni, on teostuseks vaja suuremat tööpinda. Lisaks sellele on mõne projekti puhul vajalik ka lisasedmete paigutamine. 

Kui vaadelda hoonet terviklahendusena, siis moodustab maa-alune hüdroisolatsioon sellest küll väga väikese osa, mis kaob märkamatult hoone projekti sisse ära, kuid sellegipoolest on see väga oluline hoone alustala, mis tuleb hoolikalt läbi mõelda, sest hiljem ilmnevaid kahjustusi on palju raskem likvideerida. 

Mida põhjalikumalt on hüdroisolatsioon läbimõeldud, seda pikem on konstruktsiooni kasutusiga. Nii võib näiteks maa-aluse hoone kasutusiga olla isegi 100 aastat ja see kehtib ka klassikalise hoone puhul. Selleks, et kasutada hüdroisolatsiooni lahendust optimaalselt ja effektiivselt soovitame põhjalikult analüüsida maapinda, konstruktsiooni ja selle lõppkasutust, mille tulemusel saab kasutada ühe või mitme hüdroisolatsiooni lahenduse kooslust.


Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Kas teadsid, et valge vanni hüdroisolatsioonilahendus on roheline?
15.11.2022