Kuidas WPM® Praotekitaja profiili abil valada betooni rohkem ja kiiremini ning samal ajal ka kogu konstruktsioon hüdroisoleerida?
26.04.2022


WPM® Crack Inducing Waterstop ehk Praotekitaja profiili ajalugu

Praotekitaja profiil loodi aastal 2018, mil Indrek Uusalu, kes oli tegevjuhina Primostar OÜ hüdroisolatsiooni toodete ja Traveter Ehitus OÜ töödega igapäevaselt tegelenud, otsustas töövuugi profiile Eestis ise tootma hakata. 16 aastat kogemust hüdroisolatsiooni valdkonnas oli selleks ajaks selgeks teinud turu kitsaskohad. Indrek nägi, et on võimeline need ära lahendama.

Nii sai 2018. aasta augustis loodud ettevõte Primostar Tootmine OÜ, mis tegeleb betoonkonstruktsiooni töövuukide ja kontrollitud pragude hüdroisolatsiooni lahendustega. Olles juba 10 aastat kasutanud betooni veekindlaks tegemisel kristallilist lisandit, olid välja tulnud selle süsteemi kitsaskohad. Lahenduseks mõeldi välja tapikujuline praotekitaja profiil.

Mis on WPM® praotekitaja profiil?

WPM® praotekitaja profiil on üks osa kolmeosalisest hüdroisolatsiooni lahendusest ehk „valge vanni“ meetodist. Profiil on disainitud töötama koos teiste WPM töövuugiprofiilidega ning kristallilise veekindluse lisandiga.

Oma olemuselt tekitab WPM® praotekitaja profiil betooniga tihedalt nakkudes konstruktsiooni sisse tapikujulise prao. Sellega risti olev mineraalse kattega terasleht muudab tekkiva mahukahanemisprao veekindlaks ja takistab nii vee imbumist hoonesse. Tapikujulise prao eesmärk on konstruktsiooni tugevust säilitada ja seda mitte nõrgestada. Selliselt saame profiili kasutada kandvates konstruktsioonides.

Mis on profiili eesmärk?

Profiili eesmärk on lihtsustada raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimist ning kiirendada betooni valuprotsessi. Kui tavaliselt valatakse betoonkonstruktsioone etappides, et minimeerida betooni kuivamisel mahukahanemisest tekkivaid veelekkelisi pragusid, siis WPM® Praotekitaja profiilii kasutades saame tekkivaid mahukahanemispragusid juhtida ning profiilil oleva veekindla teraslehega hüdroisoleerida.

Kuidas WPM® Praotekitaja profiili betoonkonstruktsioonis kasutada?

Profiili paigaldatakse nii seina, lae kui ka põranda konstruktsiooni armatuuride vahele. Profiilide paigalduskaugus üksteisest kalkuleeritakse viisil, mis arvestab betooni mahukahanemist. See tähendab, et profiilide kaugused teineteisest tulevad täpselt nii suured, et nende vahele ei tekiks mahukahanemisest lisapragusid, millega ei ole arvestatud.

Kuidas tagab profiil betoonkonstruktsiooni veekindluse?

Kuivades betoon mahukahaneb, tekitades konstruktsiooni sisse pragusid. Kalkulatsioonide abil saame kindlaks teha asukohad, kuhu WPM® Praotekitaja profiili oleks mahukahanemispragude juhtimiseks ja hüdroisoleerimiseks kõige mõistlikum paigaldada. Selle profiili puhul tagab konstruktsiooni veekindluse profiili tekitatud tapikujulise praoga risti olev mineraalse kattega terasleht. Terasleht käitub tapikujulises praos risti olles takistina.

Kuidas WPM® Praotekitaja profiiliga vähema ajaga rohkem betooni valada?

Kuna betoon on tardumisel mahukahanev materjal, siis on vaja konstruktsiooni ehitamisel sellega arvestada. Mahukahanemist on võimalik vähendada vastavalt betooni armeerimisele. Soovi korral on põhimõtteliselt võimalik betoonivalu teostada tavalisest suurema koguse armatuuriga ilma, et tekiks betooni mahukahanemispragusid. See tähendab, et kui raua kogus konstruktsioonis on selline, et armatuuri tõmbetugevus ületab betoonis tekkiva pingetugevuse, siis mahukahanemispragusid ei teki. See aga tõstaks konstruktsiooni omahinna ebamõistlikult kõrgeks ja sellist lähenemist üldjuhul ei kasutata.

Siin tulebki välja WPM® Praotekitaja profiili kasutegur, mis võimaldab armatuuri kogust konstruktsioonis hoida mõistlikuna ja lasta profiilil tekitada kontrollitud praod just sinna, kuhu me neid soovime.

Kuna profiil laseb meil juhtida mahukahanemisest tekkivaid pragusid ja neid veekindlaks teha, ei pea me muretsema juhuslike pragude pärast, mis suure koguse betooni korraga valamisel tekivad. Nii saame peale põranda betooni tardumist valada samaaegselt ka kõik seinad. Sama kehtib ka vahelagede puhul.

Küll aga tahame tähelepanu juhtida, et betooni valamine saalungisse oleks kontrollitud. See tähendab, et betooni valutoru oleks võimalikult saalungi põhjas, et see vastu armatuuri servast põhja kukkudes ei eraldaks betoonisegu suuremateks ja väiksemateks betooni osadeks. Sellisel juhul kukuvad tavaliselt suuremad tükid saalungi põhja enne ning ei moodusta töövuugiprofiili või WPM® Praotekitaja profiili ümber tihedat betoonivormi. See omakorda põhjustab suure tõenäosusega vee immitsemist konstruktsioonist läbi. Oleme aastate jooksul seda probleemi korduvalt näinud ja tagajärgi likvideerinud. Sellest kogemusest tulenevalt saame anda soovitusi, mis aitavad neid rahaliselt kulukaid vigu vältida.

Oleme teadlikud, kuidas ollakse harjunud betooni valama, aga meie hinnangul kaalub läbimõeldud, hoolikas ja ehk veidi harjumatu valuprotsess üles vett lekkiva konstruktsiooni, mille peab hiljem lisaressurssidega uuesti hüdroisoleerima.

Millistel objektidel oleme WPM® Praotekitaja kasutanud?

Praotekitaja profiili oleme kasutanud järgmistel objektidel:

        Eestis:

 • Kiikri 6, Tallinn
 • TÜ Kliinikumi juurdeehitus, Tartu
 • Taime 6, Tallinn
 • Tammsaare 86, Tallinn
 • Valge 16, Tallinn

  Lätis:

 • Tērbatas iela 72, Riga
 • Rūpniecības iela 27, Riga
 • Marijas iela 2a, Riga
 • Lauku iela 23, Riga

  Leedu:

 • Manufaktūrų g. 7, Vilnius.

3D Automatic Crack Inducer Calculator

Selleks, et profiilide paigalduse veel lihtsamaks teha, otsustasime luua 3D Automatic Crack Inducer(Crack Inducing Waterstop) Calculatori ehk automaatse praotekitaja kalkulaatori. Kalkulaator arvutab välja konstruktsiooni jaoks vajamineva WPM® Praotekitaja profiili koguse ning täpsed paigalduskohad. Samuti on kalkulaatoris näha kõiki teisi töövuugiprofiile ja nende paigalduskohtasid. Kalkulaatori sisendinfoks on vajalik ainult konstruktsiooni paksus, kõrgus ja pikkus ning seejärel renderdatakse konstruktsioonist automaatselt 3D joonis, mida saab vaadata 360° ning välja printida koos profiilide koguste legendiga.

3D AUTOMATIC CRACK INDUCER CALCULATOR

Kokkuvõtteks

WPM® Praotekitaja profiilil on 2 eesmärki:

 • hüdroisoleerida mahukahanemisest tekkivad praod,
 • juhtida mahukahanemisest tekkivaid pragusid, et oleks võimalik korraga rohkem betooni valada ja aega kokku hoida.

Väike kalkulatsioon näitab, et WPM® Praotekitaja profiilide kasutamine betoonkonstruktsioonide valu-ja hüdroisoleerimisprotsessides annab olulise eelise nii rahalises kui ka ajalises kokkuhoius. Profiil aitab võrreldes rullmembraani või võõbatavate hüdroisolatsioonimaterjalidega vähendada hüdroisolatsioonikulusid pea poole võrra.

Kalkulatsioonid koos materjali ja töötundidega:


Hinnad 2022

Hüdroisolatsioon membraaniga (musta vanni meetod) Hüdroisolatsioon kristallilise lisandi ja WPM profiilidega (valge vanni meetod)
Vundament 3200m2 x 35€ = 112 000€1000m3 x 3kg = 3000kg x 6.90€ = 20 700€
Walls
1700m2 x 22€ = 37 400€ 425 м3 × 3 кг = 1275 кг × 6,90 € = 8 797,5 €
Vahelagi (-1) 3200m2 x 20€ = 64 000€1000m3 x 3kg = 3000kg x 6.90€ = 20 700€
Vahelagi (0) 3200m2 x 20€ = 64 000€1000m3 x 3kg = 3000kg x 6.90€ = 20 700€
Praotekitaja 660m x 51.50€ = 33 990€
Töövuugiprofiilid 500m x 10€  = 5000€500m x 10€  = 5000€
Karkass 1000m x 10€ = 10 000€1000m x 10€ = 10 000€
KOKKU 292 400€119 887.5€

Juhul, kui konstruktsiooni tekib pragu, mis avaneb alla 0.4mm, ei kasva kinni ja laseb vett läbi, siis injekteerime selle oma kulude ja kirjadega.


WPM® Praotekitaja profiil on Primostar Tootmine OÜ poolt välja arendatud toode.

Kui soovid teada, kas ja kuidas saame „valge vanni„ meetodil teha ka Sinu betoonkonstruktsioone veekindlaks ning kiirendada valuprotsessi, siis võta meiega ühendust ja vaatame koos projekti üle.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Hüdroisolatsioon - Valge vanni meetod
Konstruktsioonisisene lahendus