Laopõranda temperatuuri-ja deformatsioonivuuk
Hammerjack OÜ laopõranda lugu koos tagasisidega.

Probleem


Seoses suurte ladude ehitusega, tuleb põranda projekteerimisel sisse arvestada temperatuuri-ja  deformatsioonivuugid, mis võimaldavad suurtel betoonpindadel kontrollitult liikuda.

Üldiselt suured laopõrandad projekteeritakse sirge töövuugina, kus kasutatakse töövuugi servade kaitseks sirgeid metallprofiile. Kuid siin kohal ei arvestata laopinna päris eluga - kui laos sõidavad pidevalt tõstukid, mis veavad kaupa laiali, siis üle sirge vuugi profiili sõites tekitab see palju kahju tõstukitele. 

Samuti tektitab tõstuk kahju sirgele temperatuuri-ja deformatsioonivuugile. Kahju tuleneb sirgete töövuukide laienemisest, kus üle sõites saavad põrutada tõstukite laagrid. Sellised vuugid tuleks juba projekteerimise käigus lahendada sinusoid profiiliga. Valesti ehitatud sirge profiiliga vuugid tuleks koheselt rekonstrueerida.

Antud Hammerjack laopõranda objektil toimetab igapäevaselt 12 tõstukit, kus sirge metallprofiiliga deformatsioonivuuk hakkas ruttu lagunema. Tulemuseks oli mõrades ja katkine vuuk, mis lõhkus tõstukite laagreid. Garantiiaja jooksul remonditi vuuki 2 korda, kuid tulemusteta.


Lahendus

Antud objekti probleemi lahenduseks pakkusime Conecto siinusprofiili, mille kasutamine aitab ennetada temperatuuri-ja deformatsioonivuukide purunemist. Profiil aitab jaotada ühtlaselt deformatsioonivuugile avalduvaid koormusi, seega vähenevad kahjustused tõstukite või muu laadimistehnika ratastele ja laagritele. 

Kuid kui esmapilgul võib tunduda profiil kallis, siis päris elu näitab, et siinusprofiili maksumus tasub ennast juba esimese sirgevuugi parendusega.

Lahenduse tulemus:


Antud siinusprofiili paigaldusest on möödas tänaseks täpselt aasta ning laopõranda temperatuuri-ja deformatsioonivuuk on seni korrektne ega pole vajanud hooldust. Siinusprofiili oodatav eluiga on võrdne raudbetoon põrandaga.  

Soovitame kohe projekteerida siinusprofiil laopõranda deformatsioonivuuki. Nii hoiad kokku aega ning sellega kaasnevaid keerulisi ja kulukaid remonditöid.

Kuidas lahendus toimib ning kas olete rahule jäänud?
Conecto profiil toimib ning olen lahendusega rahul.

Kuidas sujus koostöö Primostariga?
Koostöö sujus hästi - kokkulepetest ja tähtaegadest peeti kinni. Tooksin välja seda, et tööd tehti nii nagu sai eelnevalt palutud ja võeti arvesse soov, et saaksime oma igapäevast tööd jätkata. Töömehed tegid puhast ja korraliku tööd. Kiidan väga!

Raido Ingerainen • Juhatuse liige

Kui soovid teada, kas ja kuidas saame Sinu laopõranda deformatsioonivuugi korda teha, siis võta meiega ühendust.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Hüdroisolatsiooni ökoloogiline jalajälg
03.03.2023