Poolavatud parkla katus ja/või vahelae hüdroisolatsioon WPM® praotekitaja profiiliga
Lahekalda korterelamu poolavatud parkla näide koos tellija tagasisidega

Pildi autor:  Siim Kingisepp

AS Merko Ehitus Eesti on rajamas Lahekalda rajoonis korterelamuid. Praeguses etapis olevatele kortermajadele ehitatakse poolavatud autode parkla. Projekt nägi ette, et hüdroisolatsioonina kasutatakse vaid raudbetoonkonstruktsiooni sisest kristallilist veekindluse lisandit. Projektimeeskonnal tekkis küsimus, mis saab konstruktsiooni tekkivatest mahukahanemispragudest.

Tänu oma pikaajalisele ehituskogemusele oli projektimeeskond teadlik, et betooni tardumisprotsessis eralduva vee tõttu tekivad mahukahanemispraod. 

Üsna pea viis objektil esile kerkinud probleem kokku Primostari pakutavate praotekitaja profiilidega, millest oli antud korterelamute projektijuht teadlik, kuid vajas nõu. Küsimustele vastuste saamiseks pöördus Jaanus Kruus lahenduse looja Indrek Uusalu poole,  misjärel jõuti koos lahenduseni kasutada antud vahelaes praotekitaja profiile.

Merko meeskonnal olid mõttes ka teised hüdroisolatsiooni lahendused, näiteks  järgmised:

  1. WPM® praotekitaja ja teised profiilid + vettpidav betoon.
  2. Klassikaline hüdroisolatsioon koos lisakaitsekihtidega.
  3. Eelmisi punkte eirata ja tegeleda võimalike probleemidega hiljem injekteerimise abil. 

Merko Paekalda 19, Lahekalda korterelamu Paekalda 19, Lahekalda korterelamu 
(poolavatud parkla maht 3000 m2)

Kuidas Primostar probleemi vaatleb ja lahendab?


Oluline on hinnata vahelaele mõjuvaid koormusi võimalikult täpselt. Autod tekitavad konstruktsioonile vibratsiooni, vihmase või lörtsise ilmaga satub vahelaele arvestatav kogus vett, sest tegemist on avatud parkla korrusega. Kui antud konstruktsioonis ei kasutata praotekitaja profiile ja jäetakse võimalike pragudega tegelemine tulevikku, siis ilmselt oleks probleemide lahendamine oluliselt kulukam ning keerukam.

Merko Ehitus otsustas vahelae ehitamise ajal kasutada praotekitaja profiile. Sellega vähendati oluliselt isetekkeliste pragude moodustumist suvalisse kohta, sest tänu praotekitaja profiilile on praod kindlas asukohas ning lisaks hüdroisoleeritud.

Täname uuendusmeelset peatöövõtjat usalduse eest ning tema soovi valida ehitamise ajal vahelaesse praotekitaja profiilid. 

Kuidas oled tulemusega rahule jäänud?
Olen tulemusega täna rahul. Vahelae betoonpind näeb korrektne välja. Parkla ei ole veel kasutuses ja õigeid dünaamilisi koormuseid ei ole ta veel saanud. Loodan, et olukord ei muutu.

Kas kasutaksid ka tulevastes projektides? 
Täna on näha, et toodete kasutamine on ennast õigustanud. Edaspidi on mõistlik need kohe konstruktsioonidesse sisse projekteerida. Selge on, et erinevad konstruktsioonid käituvad erinevalt ja toodete projekteerimine peaks käima koostöös Primostariga (kogemusi kõige rohkem). 

Lisaks oleks ideaalne, kui toodete projekteerimine ja paigaldamine konstruktsioonidesse toimuks Primostari poolt. Sellisel juhul on lihtsam jagada vastutust betooni- ja hüdroisolatsioonitööde tegijate vahel, mille puhul Primostar tagaks veepidavuse garantii otse peatöövõtjale. Selliselt tegime ka siin Lahekaldas.

Kuidas koostöö sujus?
Teiega on meeldiv koos töötada ja kõik sujus hästi. Loodan, et saime ideaalse lahenduse ja mured jäävad olemata. Parem väike lisakulu ehitusajal, kui kindlalt suuremad hilisemad garantiikulud. 


Jaanus KruusMerko projektijuhtKristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 5668 4201
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
WPM® Praotekitaja tellimine ja paigaldus
WPM® Crack Inducing Waterstop profiil