EPD sertifikaat ehitusmaailmas: Miks on see oluline ja kuidas Primostar jätkab teed jätkusuutlikkuse suunas
EPD sertifikaat

Keskkonnasõbralikkus on ehituses muutumas üha olulisemaks ning paljudes riikides on see juba nõue. EPD ehk Environmental Product Declaration on dokument, mis annab ülevaate toote või teenuse keskkonnamõjust kogu selle elutsükli jooksul. See sisaldab teavet alates toormaterjalide kaevandamisest ja töötlemisest kuni toote valmimiseni, kasutusele võtmiseni ning lõpuks kõrvaldamiseni või ringlussevõtmiseni.

EPD on standardiseeritud ja sõltumatu dokument, mis põhineb elutsükli hindamisel. See võimaldab tarbijatel ja ettevõtetel võrrelda erinevate toodete või teenuste keskkonnamõju. 

Miks on EPD oluline? Siin on mõned peamised põhjused:

  • Tarbijate teadlikkus: EPD-d aitavad tarbijatel teha teadlikumaid valikuid, valides väiksema keskkonnamõjuga tooteid või teenuseid. See toetab jätkusuutlikku tarbimist ja aitab vähendada ökoloogilist jalajälge.
  • Ettevõtete läbipaistvus: Ettevõtete jaoks on EPD oluline vahend, mis näitab nende läbipaistvust ja pühendumist keskkonnale. EPD-de avaldamine võimaldab ettevõtetel demonstreerida nende toodete või teenuste keskkonnasõbralikkust ning võrrelda oma tegevust teiste sarnaste toodete või teenustega.
  • Regulatiivne nõue: Mõnes riigis või tööstusharus võib EPD olla regulatiivne nõue, eriti ehitusmaterjalide sektoris. Nõue EPD-de järele võib tõsta keskkonnateadlikkust ning julgustada ettevõtteid ja tootjaid keskkonnasõbralikumaid valikuid tegema.
  • Jätkusuutlikkuse edendamine: EPD-de kasutamine soodustab jätkusuutlikku arengut, kuna see julgustab ettevõtteid ja tarbijaid arvestama toodete või teenuste keskkonnamõjudega ning otsima võimalusi nende vähendamiseks.

Sellest tulenevalt proovimegi käia ajaga kaasas ning vajadusel olla ajast ees, et pakkuda võimalikult murevaba toodete kasutamist ehituses. 2023. aastal alustasime WPM® toodetele EPD loomist, et tuua esile nende keskkonnamõju ja elutsükli analüüs. See samm aitab klientidel teha teadlikumaid valikuid ja toetada jätkusuutlikku ehitamist.

Uuring tehti järgmistele toodetele:

  • WPM® Metal Sheet Waterstop 80R
  • WPM® Metal Sheet Waterstop 125R
  • WPM® Metal Sheet Waterstop 125L
  • WPM® Waterstop base (profiilide praotekitaja ja valujätku põhielement)

Eespool nimetatud toodetel on nüüd tulemused teada ning lõpptulemused saime kätte märtsis 2024, mille leiab avalikust andmebaasist. EPD sertifikaadi number on RTS_283_24. Selle abil aitame teha kliendil teadlikumaid valikuid ja seeläbi kujundada jätkusuutlikumat tulevikku.

Oleme pühendunud pakkuma keskkonnasõbralikumaid lahendusi ehitussektoris. Meie eesmärk on käia ajaga kaasas ja pakkuda kliendile jätkusuutlikke ning innovaatilisi tooteid, mis aitaksid vähendada keskkonnamõju ning toetaksid rohelist ehitamist.

Rubriikides Uudised
Primostar tutvustab jätkusuutlikke lahendusi rahvusvahelistel ehitusmessidel
Rahvusvahelised ehitusmessid