Kas Sina hüdroisoleerid töövuuke õigesti?
01.09.2022


Betoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioonitööde ühe osana on oluline tihendada töövuuke, mille veekindlus on vaja tagada nii valge kui ka musta vanni puhul..

Tänapäeval kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks peamiselt kolme viisi:

Järgnevalt toome välja nende kasutustingimused ja -viisid just hüdroisoleerimise eesmärki silmas pidades. Lisame ka mõned tähelepanekud seoses erinevate lahendustega, mida oleme aastate jooksul oma töös kohanud.

Töövuugiprofiilid ehk vuugiplekid

Töövuugiprofiil on oma olemuselt töövuugis risti asetsev takisti, millest vesi ei saa teatud surve ulatuses (kontrollida tootelehelt) üle liikuda. Et tagada toodete parem veepidavus, lisatakse profiilidele kate, mis takistab vee liikumist üle profiili. Meie poolt müüdavatele WPM® töövuugiprofiilidele on lisatud mineraalne kattekiht, mis tardumisel muutub betooniga homogeenseks. Homogeenne side aga tekitab tugevama veetakistuse, mis tagab omakorda veekindlama sõlme. WPM töövuugiprofiilide tõestatud veesurvepidavus on 2.4 barvaata lisa siit.


Et töövuugiprofiilid saaksid täita oma eesmärki, peab paigaldamisega kaasnema nõuetele vastav betoonivalu. Kehv betoonivalu ehk ebapiisav ja ebaühtlane betooni tihedus profiili ümber tekitab betoonile poorse struktuuri, mis võimaldab veel töövuugis tungida üle vuugipleki. Seetõttu oleme pööranud erilist tähelepanu põhjalikule betoonitööle, millele oleme koostanud ka eraldi juhendi, mida näed siin.


Töövuugiplekki saab kasutada ainult kohapeal valatava betooni puhul. Profiile on võimalik paigaldada põrand-sein ja sein-lagi töövuukidesse nii valu ajal kui ka enne, ja tulemuse osas see olulist rolli ei mängi. Sein-sein ja põrand-põrand töövuukide puhul on aga oluline profiilid õigesse asukohta paigaldada ja fikseerida enne valu. Nende töövuukide vormistamise lihtsustamiseks on meil pakkuda WPM Stop-End profiile (peidetud raketis), mis töötavad töövuugis samaaegselt ka veetakistina.

Soovime tähelepanu pöörata asjaolule, et betoonitööde käigus ei tohi juba paigaldatud ja kinni valatud vuugiplekkide peale astuda. Vigastatud ja kõveraks muljutud vuugiplekk muudab toote ebaefektiivseks. Vigastatud kohti tuleb kindlasti märgata ja need ära parandada, lisades kas uue tüki samasugust toodet või pleki kõrvale nt täiendav savilint või injektsioonivoolik.

Paisuvad vuugilindid (savilint)

Paisuvad vuugilindid on olnud hüdroisolatsioonimaterjalidena kasutusel juba aastakümneid. Nende peamine ülesanne on siduda endasse vett ja selle tagajärjel paisuda, endast vett ära andes aga kahaneda. Oluline on meeles pidada, et ka paisuvate vuugilintide puhul peab betooni tihendamine olema kvaliteetne. 

Paisuvad vuugilindid kinnitatakse töövuukides spetsiaalse liimi või profileeritud metallvõrgu ja kruvidega. Profileeritud võrku kasutades saab savilinti paigaldada iga ilmaga. Lisaks sellele fikseerib võrk valu ajal savilindi kindlamalt õigesse kohta ja valatud betoon ei saa linti paigalt nihutada. Olles näinud erinevaid kinnitusviise, soovitame kasutada profileeritud metallvõrku täies ulatuses tagamaks töökindlaim lahendus.

Paisuvad vuugilindid on ideaalsed kasutada töövuukides, mis on pideva niiskuse või veesurve all. Heaks näiteks on veemahutid või muud betoonkonstruktsioonid, mis asuvad pidevas niiskes keskkonnas. Paisuva ja kahaneva loomu tõttu ei ole savilindid head kasutada konstruktsioonides, mis võivad läbi kuivada. Seda seetõttu, et savilindi paisumisaeg on 1-1.5 päevase viitega, mis võib põhjustada ajutiselt vee imbumist läbi töövuukide.

Aastate jooksul oleme leidnud, et meie kliimas on kõige sobilikumaks paisuvaks vuugilindiks savilint, mille mehhaaniline kinnitus profileeritud metallvõrguga võimaldab seda paigaldada igal aastaajal ilmast olenemata.

Injekteerimisvoolikud

Injekteerimisvoolik on mõeldud olemasoleva ja uue konstruktsiooni vahel paikneva töövuugi hüdroisoleerimiseks. Voolikut võib täita injekteerimisvaiguga umbes 28 päeva pärast betooni valu. Oluline on, et injekteerimisvooliku kontuuri pikkus ei ületaks 10 meetrit. Pikemate töövuukide puhul tuleb vuuk jagada mitmeks alla 10 meetri pikkuseks kontuuriks.

Injekteerimiseks on oluline tuua vooliku alguse ja lõpu otsad konstruktsioonist välja, et otstele oleks lihtne ligi pääseda. Paigaldades tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud ühenduslülisid ja paigaldusvõrku ning kinnitamiseks valida kas betoonikruvid või naeltüüblid.

Injekteerimisega alustamisel surutakse voolikus olev õhk välja ning asendatakse injekteerimisvaiguga. Vooliku seintel asuvad avad avanevad õige surve all ja vaik saab vooliku täies ulatuses väljuda ning töövuugis ühtlaselt jaotuda.


NB! 
Pildil on näha poolikut paigaldust!

Injekteerimisvoolikut kasutatakse üldiselt ka lisagarantiina koos mõne teise töövuugi hüdroisoleerimislahendusega, nagu vuugiprofiilid või savilint. Juhul, kui profiil või savilint on hakanud vett läbi laskma, saab lekke sulgeda injekteerimisvoolikute abil.

Juhime tähelepanu, et injekteerimisvooliku kasutamine töövuukides hüdroisolatsiooni lisavarjandina tagab lekete peatamise kõige taskukohasemalt ja töökindlamalt.

Kokkuvõte

Töövuuke on võimalik hüdroisoleerida mitmel viisil, millest kõik töötavad oma õigetes tingimustes ideaalselt. Oluline on teada, milliseid materjale erinevates konstruktsioonides kasutada ja valida hüdroisolatsioonimaterjalid vastavalt eesmärgile. Selliselt on võimalik välja töötada efektiivne ja ökonoomiliselt parim veekindel lahendus.Kristen Lind

Projektijuht

   +372 656 3162
   +372 522 9148
  kristen@primostar.eu

Olen nõus, et sellel veebisaidil säilitatakse minu esitatud teave, päringule vastamiseks.

Separate email addresses with a comma.


Rubriikides Hea teada
Keskkonnasõbralikumad hüdroisolatsiooni rullmembraanid
04.08.2022